Szkolenia dla branży turystycznej

Celem naszych szkoleń jest wspieranie Firm w branży turystycznej w osiąganiu coraz lepszych efektów biznesowych. Prowadzimy szeroki zakres szkoleń począwszy od sprzedaży, zarządzania i marketingu, aż po kwestie związane z wprowadzaniem systemów jakości. Charakter szkoleń dostosowujemy zawsze do potrzeb klienta, mogą mieć one formę jednodniowych bądź kilkudniowych spotkań, jak również mogą stanowić wielotygodniowe projekty rozwoju kompetencji całych działów w firmie. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych specjalistów o bogatym doświadczeniu zawodowym i trenerskim. Dbając o dobrą jakość kształcenia założyliśmy, iż w szkoleniach nie może uczestniczyć więcej niż 20 osób. Przykładamy największą wagę do jakości szkoleń oraz satysfakcji naszych Klientów.

Aspekty organizowania pracy różnych działów przedsiębiorstwa (np. recepcji, służby pięter, gastronomii)

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do efektywnego planowania i organizowania pracy w poszczególnych działach. Uczestnicy szkolenia nabywają wiedzę i umiejętności w zakresie profesjonalnego zarządzania określonym działem poprzez poznanie zasad właściwej organizacji pracy i technik pracy, wyrobienie poczucia etyki i estetyki zawodowej, zapoznanie się z uwarunkowaniami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawnych.

Wprowadzania planów sprzedaży i strategii marketingowych

Obsługa Gościa w różnych obiektach i działach

Szkolenie ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników w obiektach hotelarskich. Przygotowuje kadrę hotelową do pełnienia odpowiedzialnej roli gospodarza, dbając o drobiazgowe planowanie i zarządzanie zadaniami na rzecz Gości.
Uczestnicy szkolenia mają możliwość poszerzenia wiedzy na temat zasad savoir vivre w sferze towarzyskiej i biznesowej, elementów protokołu dyplomatycznego oraz metod obsługi Gości.

Wprowadzania systemów jakości

Szkolenia ma na celu podniesienie umiejętności i wiedzy pracowników z zakresu metod i narzędzi poprawy jakości.

Promocji obiektu poprzez pracę personelu